Kriittinen keskustelu elää // Critical dialogue is alive

Tiistaina kammarissa oli Discussing World Politics ryhmän keskustelu, jossa valtiokeskeisyyttä kritisoitiin konfliktien käsittelyssä. Esimerkkinä oli Ukrainan kriisi, jonka käsittelyssä haluttiin keskittyä yksilöön ja inhimillisiin konfliktin syihin valtioiden sijaan.

On Tuesday the Discussing World Politics group had a conversation, where a state centered approach to conflicts was criticised. The current Ukraine crisis was used as example, in which the focus was shifted to the individual and human aspects of the crisis, instead of the interests and abstract reasons of the nation states involved.

Samana iltana tinkimättömän kriittinen keskustelu jatkui “Me, paskiaiset” keskustelussa, jossa yhteiskunnallisten aiheiden käsittely yksilön näkökulmasta saa henkilökohtaisia muotoja. Me, paskiaiset on viikottainen keskustelun tila. Lisätietoa: kammarin keskustelut. Keskustelut ovat myös kuultavissa Korppiradiossa: Me, paskiaiset. Ja keskustelu jatkuu Commons.fi yhteisalustalla.

The same night critical dialogue continued in “Me, paskiaiset – We, the bastards” weekly conversation space about our personal involvement to the conflicts, and violence in the society in general. More info: kammarin keskustelut. You can also listen to them in Korppiradio: Me, paskiaiset. And participate by writing in: commons.fi yhteisalusta.